Vali khám nghiệm hiện trường giao thông

Vali khám nghiệm hiện trường giao thông HT06  tổng hợp được hình thành từ ý tưởng tạo ra một phương tiện gọn nhẹ, đầy đủ các loại dụng cụ cần thiết cho việc phát hiện, thu lượm và bảo quản dấu vết được tìm thấy trong hiện trường.