Gương soi gầm xe ô tô

Gương soi gầm xe PD-01 là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi để quan sát gầm xe, quan sát nóc xe, quan sát góc khuất nơi con người không nhìn thấy được.
Gương soi gầm xe cũng được sử dụng nhiều trong giám sát an ninh, soi bơm mìn, soi máy móc, thiết bị…