Chổi tìm kiếm, phát hiện dấu vân

Nhằm phục vụ công cuộc điều tra tội phạm, phát hiện dấu vân tay tại hiện trường vụ án, giao thông, hình sự,… các sản phẩm bột, chổi phát hiện dấu vân tay của công ty Phương Dung được nhập khẩu từ Mỹ sẽ cung cấp kết quả điều tra chính xác và nhanh chóng.

Chổi tìm kiếm, phát hiện dấu vân bao gồm: Chổi bột thông thường, chooit thủy tinh, chổi sợi cacbon, chổi lông sóc, chổi lông lạc đà,… chổi từ

Tất cả là những công cụ hữu ích và cần thiết trong việc điều tra tôi phạm, phát hiện hung thủ, đối tượng khả nghi.