Camera đeo vai mini

Hình ảnh video rõ nét, thời gian quay video liên tục, có mật khẩu để mở khóa, chống thấm nước. Được sử dụng trong lực lượng an ninh công cộng, cảnh sát giao thông, quản lý đô thị và các bộ phận khác nhằm bảo đảm trật tự an ninh trong việc thực thi pháp luật.